top of page

Kasvuyhtiöihin sijoittaminen, Risto Siilasmaa Springvestin webinaarissa


Kasvuyhtiöihin sijoittaminen, Springvesting webinaarin vieraana Risto Siilasmaa

Springvest järjesti 7.11.2023 kasvuwebinaarin, jossa vieraana oli Risto Siilasmaa. Risto on monin tavoin vaikuttanut sekä suurten globaalien yritysten kuin myös pienempien kasvuyhtiöiden ja start-up'ien kehitykseen ja menestykseen. Vuonna 1988 perustamastaan tietoturvayhtiöstä F-Securesta (nykyään jakautunut kahdeksi yhtiöksi Withsecure Oyj ja F-Secure Oyj) matka on kulkenut Nokian hallituksen puheenjohtajaksi ja ajan myötä merkittäväksi kasvuyhtiöiden sijoittajaksi sijoitusyhtiönsä First Fellow Partners'in kautta. Näkökulmia, kokemuksia ja osaamista siten on, ja siksi oli mielenkiintoista kuulla hänen ajatuksiaan kasvuyrityksiin sijoittamisesta ja kasvuyritystoiminnasta Aki Soudunsaaren, Springvest'in toimitusjohtajan haastattelemana.


Nostan esille Riston näkemyksiä ja mielestäni merkittäviä omia huomioitani, joita jokainen kasvuyrittäjä ja kasvuyrityksessä toimiva voi pohtia ja hyödyntää. Heti alkuun Risto nostaa analyyttisyyden ja datan merkityksen omassa sijoitustoiminnassaan. Erityisesti vaihtoehtojen pohdinta uuden ja päivittyvän tiedon valossa arvioidessa vaikutuksia liiketoimintaan ja kehitysmahdollisuuksiin. Kasvuyhtiöissä tiimin merkitys korostuu, mutta hänen huomionsa keskittyy siihen, onko tiimillä kokemusta yhteistyöstä aiemmin ja miten sitä kokemusta hyödynnetään uudessa tilanteessa. Yrittämistä Risto peilaa kysymyksillä: Why? or Why not? Jälkimmäinen on näistä merkityksellinen, tarkastellaan asiaa ratkaisunäkökulmasta: yrittäjä katsoo asiaa eri tavalla kuin suurin osa ihmisistä, miksipä jokin ei onnistuisi tai toimisi?


Sijoittajana Risto näkee ja kuulee lukuisia erilaisia yrittäjiä ja heidän investointiesityksiään. Start-up- ja kasvuyrittäjät käyttävät ison osan ajastaan pohtien miten ja mitä esittävät potentiaalisille sijoittajille hakiessaan rahoitusta idealleen tai toimivalle yritykselleen. Arvioidessaan esityksiä ("investor pitch") Risto nostaa esille sekä toimivan, kunnon idean sekä miten se esitetään ja mitä odotetaan. Erityisesti tietävätkö mitä yrittäjät tarvitsevat? Tuntevatko asiat ja ovatko tehneet kotiläksynsä mm. sijoittamisen tyypillisistä ehdoista? Mitä odottavat sijoittajilta vastineeksi, muutakin kuin rahaa? Omasta työskentelystään ja tavastaan hän nostaa skenaarioajattelun osana liiketoiminnan kehittämistä, yrityksen koosta tai elinkaaren vaiheesta riippumatta. Sen avulla pyritään löytämään ja näkemään erilaisia vaihtoehtoja ja parantamaan valmiuksia vastata mm. toimintaympäristön muutoksiin.


Suomalaisten kasvuyritysten toimitusjohtajien perisynniksi Risto nostaa sen, ettei päästetä muita vaikuttamaan eri vaiheissa ja tilanteissa; syystä tai toisesta. Lopulta kysymys on yhteisestä matkasta kaikkien sidosryhmien kanssa, erityisesti sijoittajien kanssa. Toisena ongelmana on nojaaminen yhteen sijoittajaan tai omistajaan, jonka viime kädessä ehkä odotetaan ratkaisevan tai pelastavan kiperästä tilanteesta. Exit-keskustelu vaikuttaa Riston mielestä olevan ylikorostunut, ja sen tulisi asettua oikeaan kontekstiin ja mittasuhteisiin. Exit-ajattelu saattaa viedä liikaa huomioita, eikä keskitytä tarpeeksi liiketoiminnan rakentamiseen. Erilaiset sijoittajat ja heidän toimintamallinsa asettavat erilaisia odotuksia, ml. exit-pohdintoihin, ja siten huomioitava kun etsitään sijoittajia kasvun rakentamisen tueksi.


Lopuksi nostan Riston toteaman siitä miten iso mahdollisuus voi löytyä. Silloin kun olet oikeassa, mutta suurin osa on kanssasi eri mieltä. Kiitos Risto ja Aki mielenkiintoisesta webinaarista!


Tommi Huhtala

Managing Partner

Telephone +358 40 568 5839

Email tommi.huhtala@creovista.com

Kommentare


Mountain Cabin
Insights and Inspiration
bottom of page